PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookSulęcińska Rada Seniorów

DSC 058927 lipca 2017 roku.

Realizując postanowienia Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie nr XXXVIII/241/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku, w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów w Sulęcinie Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Sekretarz Gminy Mirosława Maszońska spotkali się z seniorami miasta, którzy zrzeszeni są w związkach kombatanckich i stowarzyszeniach, w sprawie naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu Rady.

W trakcie spotkania omówione zostały kryteria naboru, w jaki sposób należy składać zgłoszenia kandydatów na członków Rady, warunki kandydatów, kadencyjność Rady i jej prawa.

Nabór kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów prowadzony będzie od 25 lipca 2017 roku do dnia 7 sierpnia 2017 roku /decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie/. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Powołana przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta komisja weryfikacyjna do 24 sierpnia 2017 roku zakończy swoją pracę i przedłoży Burmistrzowi listę zgłoszonych kandydatów do Rady, którzy formalnie spełniają wymogi oraz przedłoży protokół czynności weryfikacyjnych.

Na podstawie przedłożonego protokołu Burmistrz ustali termin kolejnego spotkania z seniorami, na którym zostaną podjęte dalsze czynności w celu powołania składu i prezydium Sulęcińskiej Rady Seniorów, jako organu konsultacyjnego i doradczego Burmistrza w sprawach seniorów.

Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
Sulęcińska Rada Seniorów Sulęcińska Rada Seniorów
 

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.