PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookJubileusz 20-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12

 mini-IMGP035912 października w Hotelu „Woiński SPA" w Lubniewicach odbyła się uroczystość podsumowująca 20 lat działalności Celowego Związku Gmin CZG-12. Podczas spotkania przedstawiono rys historyczny Związku, plany na przyszłość (wystąpienie Pana Tadeusza Pietruckiego, Przewodniczącego Zarządu Związku) oraz przedstawiono założenia w planach związanych z osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2030 (Pan Jakub Tyczkowski, Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.). Podczas jubileuszowej konferencji Przewodniczący Zarządu Związku - Tadeusz Pietrucki, podziękował burmistrzom, wójtom i delegatom za wieloletnią współpracę. Jubileuszowe statuetki i medale instytucjom i firmom zaangażowanym w działania związane z ochroną środowiska w regionie wręczyli Przewodniczący Zgromadzenia Związku Burmistrz Sulęcina - Dariusz Ejchart oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Burmistrz Lubniewic – Tomasz Jaskuła. Statuetki odebrali m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A. Przy okazji podziękowano również za osobiste zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Związku wieloletnim pracownikom biura CZG-12.
Dziękując za zaangażowanie w sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w regionie na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku - Tadeusza Pietruckiego wręczono liczne podziękowania i gratulacje. Po części oficjalnej odbył się koncert sławnego jazzmana Jana „Ptaszyna" Wróblewskiego i jego zespołu.
Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje za wspólne lata wszystkim samorządom, instytucjom i firmom, które współpracowały i nadal będą współpracować z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 w celu propagowania działań zmierzających do ochrony środowiska w regionie oraz rozbudowy nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.
Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Lubuska.

Celowy Związek Gmin CZG-12 został wpisany do Rejestru związków międzygminnych 31 października 1997 roku. 20 lat działalności Związku to gospodarka odpadami oparta na współpracy gmin i porozumieniu osób zaangażowanych w sprawy związane z ochroną środowiska w regionie. Wybudowany w 2002r. w Długoszynie (gm. Sulęcin) zakład we wrześniu 2015 roku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu centralnego województwa lubuskiego. Budowa Zakładu jak też późniejsza rozbudowa o instalację MBP oraz rekultywacje gminnych wysypisk w gminach członkowskich Związku nie byłyby możliwe beż wsparcia finansowego Funduszu PHARE CBC 1998 i 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, EkoFunduszu, Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska w Słubicach i Sulęcinie oraz środków z gmin członkowskich Związku.
Związek był jednym z pierwszych związków międzygminnych, w których wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o kolorowe pojemniki. Na rok 1997 była to nowość i wiele pracy wymagało przekazanie mieszkańcom zasad selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie w 15 gminach członkowskich Związku odpady są zbierane selektywnie w oparciu o system workowy i system pojemników, a dzięki prowadzonej od 20 lat edukacji ekologicznej mieszkańcy regionu doskonale wiedzą jak segregować odpady.

CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG
CZG CZG

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.