PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookAktywna integracja

DSC 0008Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest realizatorem projektu „Aktywna integracja szansą na samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Sulęcin. W pierwszym etapie projektu, który trwał do końca 2017 roku udział wzięło 19 uczestników, którzy zostali objęci wsparciem z zakresu aktywności społecznej /m. in. doradztwo zawodowe, zajęcia psychoedukacyjne, indywidualne konsultacje z zakresu terapii uzależnień, warsztaty rozwoju osobistego „Aktywność drogą do sukcesu”, następnie działaniami  w zakresie aktywizacji zawodowej, po których ukończeniu uczestnicy projektu uzyskali odpowiednie kwalifikacje zawodowe i certyfikaty pomocne podczas poszukiwania pracy. Odbyły się m. in. kursy: pracownik budowlany z elementami stolarki /uczestnicy projektu ucząc się zawodu wyremontowali część Świetlicy Środowiskowej w Grochowie/, pomoc kuchenna, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, podstawy florystyki.

Należy podkreślić, że po ukończeniu udziału w projekcie do chwili obecnej już trzy osoby otrzymały zatrudnienie. Część zadań projektu realizowana była na terenie Grochowa w ramach Programu Aktywności Lokalnej z udziałem animatora lokalnego. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, w projekt zaangażowano otoczenie uczestników tj. rodzina, sąsiedzi, społeczność lokalna, co zwiększa szanse na wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwijanie lokalnych problemów społecznych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Stefan Żelechowski

Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
Aktywna integracja Aktywna integracja
 

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.