PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzeta

 • logoMZC2019Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej

DSC 1167Burmistrz Sulęcin Dariusz Ejchart 8 lutego podpisał umowę na budowę i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin z Konsorcjum firm: NIEWIADOMSKI Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz – Lider, PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz – Partner.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.:” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Kwota podpisanego kontraktu wynosi 3.528.073,82 zł brutto. Zgodnie z zapisami umownymi, budowa rozpocznie się w przeciągu miesiąca i potrwa przez kolejne 18 miesięcy.

Budowa kanalizacji sanitarnej będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi na ulicach: Fabryczna, części ulicy Witosa, Paderewskiego, Kochanowskiego, Żwirki i Wigury oraz Alei Ostrowskiej. Inwestycja poprawi działania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sulęcin oraz zwiększy bezpieczeństwo ekologiczne obecnych i przyszłych pokoleń i wynagrodzi Państwu ograniczenia w ruchu drogowym.

Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej
Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej
Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej
Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej
Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej Podpisano umowę na remont kanalizacji sanitarnej

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.