PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacja dotycząca działalności szkół od 25 maja

 mini-herb sulecinSzanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. planowane jest uruchomienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III naszych placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone będą w ramach świetlicy szkolnej. Szczegółowe informacje zostaną przekazane (elektronicznie) przez wychowawców bezpośrednio do rodziców uczniów . Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, które możemy objąć opieką prosimy o bieżący odbiór korespondencji ze szkoły i terminowe złożenie wymaganych dokumentów, co pozwoli na zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu do szkoły.

WYTYCZNE GIS DLA RODZICÓW:

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.