PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKUwaga właściciele azbestu w Gminie Sulęcin

azbest 1Szanowni Mieszkańcy,
w związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2021 roku, Burmistrz Sulęcina ogłasza, że do dnia 15 kwietnia 2021 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany w bieżącym roku azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest".
W roku 2020 Gmina uzyskała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie w wysokości 70% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów realizacji zadania pokrywali wnioskodawcy. Warunki finansowania usuwania wyrobów i materiałów zawierających azbest na 2021 rok zostaną ustalone po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielone Górze regulaminu ,,Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sulęcin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc maj 2021 r., a zakończenia do sierpnia 2021r. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania może ulec zmianie po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze regulaminu ,,Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami złożone w wyznaczonym terminie.
Dofinansowanie w ramach realizacji ,,Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" stanowi pomoc de minimis.

Wzór wniosku o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest wraz z załącznikami oraz informację dotyczącą procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku można pobrać ze strony internetowej gminy www.sulecin.pl (zakładka DLA MIESZKAŃCÓW – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, pok. nr 23.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 95 777 09 26 lub 95 777 09 41

Burmistrz Sulęcina
(-) Dariusz Ejchart

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.