PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookUSŁUGI ROZWOJOWE DLA LUBUSKICH MMŚP

lbsLubuski Przedsiębiorco – już dziś skorzystaj z oferty dofinansowania do usług rozwojowych, skierowanych do Ciebie i Twoich pracowników!

CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?
To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca:
 - usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 - usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 - usługi jednorazowe (egzamin)
jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki).

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:
- pracownikach powyżej 50 roku życia
- pracownikach o niskich kwalifikacjach(tj. mających co najwyżej wykształcenie średnie)
- przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu
- przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji
- przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
- usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:
- mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,
-  średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.
Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, w terminie od września 2017r. do listopada 2019r. (pod warunkiem dostępności środków).
W okresie wrzesień – grudzień 2017r. nabór jest dedykowany wyłącznie do grup priorytetowych, tj. pracowników 50+ i pracowników o niskich kwalifikacjach.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?
KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
KROK 2: Przedsiębiorca, za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, składa do Operatora Formularz Zgłoszeniowy.
KROK 3: Operator podpisuje umowę wsparcia z Przedsiębiorcą.
KROK 4: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny.
KROK 5: Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.
KROK 6: Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
KROK 7: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.
KROK 8: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceny usługi rozwojowej w BUR.
KROK 9: Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do Operatora.
KROK 10: Operator rozlicza i opłaca usługę rozwojową.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl

Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.
INFOLINIA:732-732-650
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.bony.ziph.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

pdfLubuskie Bony Szkoleniowe

jpgEFS

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.