PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZapraszamy na Święto Dyni

ŚWIĘTO DYNI PLAKATSulęciński Ośrodek Kultury zaprasza na dyniowy zawrót głowy. 18 października o godzinie 18:00 na Placu Czarnieckiego odbędzie się ŚWIĘTO DYNI.
Konkurs ph. „Straszne dynie" - na najbardziej oryginalną i estetyczną dekorację z dyni.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.soksulecin.pl.
Wszystkich zdolnych manualnie, z poczuciem humoru i szalonymi pomysłami prosimy, aby przynieśli pod sulęcińską fontannę swoje dynie i wzięli udział w konkursie. Przewidziane ciekawe nagrody!

18.10.2017 r.
godz. 18.00
Sulęciński Rynek, plac przy Fontannie Dobrosąsiedztwa

REGULAMIN KONKURSU„STRASZNE DYNIE"
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury
2. ADRESAT - Liczba i wiek uczestników są nieograniczone.
3. CELE KONKURSU:
1) Wyzwalanie kreatywności i pozytywnej energii.
2) Rozwijanie zdolności manualnych.
3) Kształtowanie wyobraźni.
4) Integracja środowiska lokalnego.
4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1) Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu dekoracji z dyni.
2) Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć 18 października o godz. 18.00 na Sulęciński Rynek (Plac Czarnieckiego).
5. OCENA
1) Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania oraz oryginalność.
2) Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursy czuwać będzie jury.
6. NAGRODY
Przewidziano atrakcyjne nagrody.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas trwania Konkursu.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku niepogody.
3) Uczestnik konkursy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
4) Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.