PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Bildung >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZasiłek szkolny

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) uczniowie, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku szkolnego.

Zasiłek może być przyznany w formie:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywania stypendium szkolnego.
Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin do ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (pok. 40, dodatkowe informacje tel.: 95 755 36 01 wew.139).

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.