PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Stadtverwaltung > Bürgeranliegen–wie und wo? >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaWydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

pdfNadanie numeru porząd. budynku - informacja

pdfWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.pdf

docWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.doc

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

pdfWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

docWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

pdfWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

pdfPrzekształcenie prawa użytkow. wiecz. w prawo własności - informacja

pdfSprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych - informacja

pdfWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego-wynajmowanego

docxWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego - wynajmowanego

pdfDokonanie podziału nieruchomości - informacja

pdfWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

docxWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

pdfWniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

pdfWarunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji -informacja

pdfZalacznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

docZałącznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

pdfWydawanie wypisu lub wyrysu dot. działki - informacja

pdfWniosek o wydanie wypisu/ wyrysu dot. działki

docWniosek o wydanie wypisu/wyrysu dot. działki

pdfDzierżawa gruntu w drodze bezprzet. - informacja

pdfLokalizacja inwestycji celu publicznego - informacja

pdfOddanie nieruchomości w trwały zarząd - informacja

pdfZaświadczenie o posiadaniu gosp. rolnego - informacja

pdfSprzedaż gruntu bezprzetarg. - informacja

pdfWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

pdfWniosek o dzierżawę gruntu w przetargu - informacja

pdfWniosek o oddanie nieruchom. w trwały zarząd

docxWniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

pdfWniosek o sprzedaż gruntu  w trybie bezprzetargowym

docxWniosek o sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

docWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

pdfWydzierżawienie gruntu gminnego w drodze przetargu - informacja

 

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.