PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > For the Inhabitants > Fundusze i projekty >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZapytania ofertowe

Sulęcin, dnia 13 marca 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na publikację w prasie drukowanej dwóch artykułów na temat projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" wraz z informacją o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 marca 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie składu, zredagowanie, dostarczenie wersji elektronicznej w formacie pdf, wydruk i dystrybucję ulotek dla mieszkańców z instrukcją obsługi e-usług wdrażanych w ramach projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na dostarczenie i wytłoczenie płyt CD z ulotką wraz z zaprojektowaniem i nadrukowaniem na tych płytach logo Gminy Sulęcin, nazwy projektu, informacji o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 oraz dostarczenie pendrive'ów oraz wykonanie na nich grawera z logo Gminy Sulęcin, nazwą projektu, informacją o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 (wraz z wykonaniem projektu).w ramach projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych (10 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 lutego 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" dla zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów"

Szczegóły znajdą państwo w załączniku.

pdfZapytanie ofertowe

pdfnotatka z zapytania

-------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert


Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych (10 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferenta

pdfzapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 stycznia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.
Ofertę należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferty

pdfzapytanie ofertowe

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 12 października 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na Dostawę jednego zestawu komputerowego wraz z pakietem aplikacji biurowych do punktu potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP w ramach projektu pt. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 października 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferty

pdfzapytanie ofertowe

pdfprotokół z wyboru

---------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 października 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej (1 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie. Etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 października 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 września 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej (2 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 września 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 sierpnia 2017r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 18 WRZEŚNIA 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin"
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe
docxZał.1- formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 23 sierpnia 2017r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II". Oferty należy składać do dnia
05 września 2017 r. do godz. 10.00
w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania, pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie nadzór archeologiczny

pdfnotatka nadzór archeologiczny-ETAP II

-------------------------------------------

Sulęcin, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert.

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II" - roboty budowlane. Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II"- roboty budowlane .
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór inwestoski park ETAP II

pdfnotatka nadzór inwestorski-ETAP II

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi: Nadzór autorski wybranych elementów projektu pt. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 9 sierpnia 2017 r.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docoferta.doc
pdfzapytanie ofertowe.pdf

pdfprotokół z wyboru

--------------------------

Sulęcin, 21 lipca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2017 r. w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” Oferta dotyczy części …………(*)zamówienia.

(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej oraz w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045403

Załączono poprawny wzór umowy - zał. nr 2

pdfZał. 2 - Poprawny wzór umowy.pdf

pdfZapytanie ofertowe 2.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 - wzór umowy.pdf

docxZał. 3 - Wykaz usług.docx

pdfodpowiedzi na pyt. nr 1

pdfprotokół z wyboru oferty - promocja

------------------------------

Sulęcin, 21 lipca 2017 r.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sulęcin, Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Ofertę należy złożyć w terminie do 31 lipca 2017 r.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docformularz ofertowy.doc

pdfprotokół z wyboru wykonawcy.pdf

--------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie". Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór archeologiczny

pdfprojekt umowy - archeolog

pdfnotatka nadzór archeologiczny-Etap I

--------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie"- roboty budowlane. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" - roboty budowlane.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór inwestorski

pdfprojekt umowy inwestorski - roboty budowlane

pdfnotatka nadzór inwestorski-Etap I

------------------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" – szata roślinna. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór zieleń

pdfprojekt umowy - zieleń

pdfnadzór zieleń-Etap I

--------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie."
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docxZałącznik 1-Formularz ofertowy

docxZałącznik 2-Wykaz-asmortymentowo-ilościowy

docxZałącznik 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków

pdfZał. 4 - wzór umowy

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

-----------------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" Oferta dotyczy części .............(*)zamówienia.
(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej oraz w bazie konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041619

Informujemy, iż zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2. Zmieniona treść została określona w załączniku pt. Zmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.
W związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert na wszystkie części objęte zapytaniem ofertowym do dnia 14.07.2017 r.

Gmina Sulęcin unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2017 r.: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00”.

pdfUnieważnienie_zapytania_ofertowego.pdf

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 -Wzór umowy.pdf

docxZał. 3 - Wykaz usług.docx

pdfZmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.pdf

pdfOdpowiedzi na pytania

pdfOdpowiedzi na pytania 2

pdfOdpowiedzi na pytania nr 3

----------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1 - formularz ofertowy.docx

pdfprotokół z wyboru wykonawcy.pdf

W załączeniu unieważnienie naboru.

pdfunieważnienie

----------------------------------------------

Sulęcin, 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na Zakup sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem i instalacją dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin". Oferta dotyczy części.............(*)zamówienia.
(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

pdfZał. 1.1-Karta produktu - zestaw komputerowy

pdfZał. 1.2 - Karta produktu - zestaw komputerowy z dwoma monitorami

pdfZał. 1.3 - Karta produktu - pakiet aplikacji biurowych

docxZał. 1 - Formularz ofertowy

pdfZał. 2.1 - Karta produktu - wielofunkcyjna kopiarko-drukarka MFP formatu A3

pdfZał. 2.2 - Karta produktu - drukarka laserowa formatu A4

pdfZał. 4 - Wzór umowy

pdfOdpowiedzi na pytania

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

---------------------------------------------------------------

Sulęcin, 14 lipca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.
Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".


Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe

pdfZał.1.1.- Karta produktu - zestaw komputerowy

pdfZał. 1.2. - Karta produktu - zestaw komputerowy z dwoma monitorami

pdfZał. 1.3. - Karta produktu - pakiet aplikacji biurowych

docxZał. 1- Formularz ofertowy

pdfZał. 2 - Wzór umowy

pdfprotokół z wyboru ofert - komputery

---------------------------------------------

Sulęcin, 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawa kompletnych, zmontowanych mebli pracowniczych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup i dostawa kompletnych, złożonych mebli pracowniczych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".

Informujemy, iż w załączniku nr 1 – Formularzu cenowo-ofertowym w tabeli wykaz cen oraz załączniku nr 2 – Wzór umowy w tabeli wykaz produktów objętych przedmiotem umowy błędnie wpisano ilości zamawianych produktów:
• w pozycji nr 9 – kontenerek dostawny (jest 2 szt. winno być 3 szt. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym),
• pozycji nr 12 – krzesło konferencyjne (jest 1 szt. winno być 4 szt. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym).
Prosimy o złożenie załącznika nr 1 – Formularza cenowo-ofertowego z ilościami produktów zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
W związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 10.07.2017 r. do godz. 16.00.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 -Wzór umowy.pdf

pdfInformacja o zmianie meble

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

pdfprotokół z wyboru wykonawcy 2

---------------------------------------------

Sulęcin, dnia 24 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela w Sulęcinie.
Oferty nalezy składać do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela (odcinek "B") w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

pdfProjekt techniczny-Załącznik nr 1.

pdfFormularz Ofertowy - Załącznik nr 2

pdfKosztorys Ofertowy - Załącznik nr 3

pdfOświadczenie - Załącznik nr 4

pdfPlan Sytuacyjny Chodnika

-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 16 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4

pdfProjekt techniczny - załącznik nr1

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe.pdf

pdfProjekt techniczny - załącznik nr 1

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4

pdfNotatka z zapytania ofertowego

------------------------------------------

Sulęcin, dnia 31 stycznia 2017 r.

Zaproszenie do składania prac konkursowych
Gmina Sulęcin zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II” na działkach o numerach 297/3, 297/5, 296/1, 297/4, 284, w Sulęcinie, obręb 48. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Prace konkursowe należy składać do dnia 28 lutego 2017r.
-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 23 listopada 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja i zagospodarowanie wnetrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------------

Sulęcin, 22 listopada 2016r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 005635F ul. Ogrodowa w miejscowości Trzemeszno Lubuskie". Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz oświadczeniem znajdują się poniżej.

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docZałącznik_nr_1_Oferta.doc

docZałącznik_nr_2_Oświadczenie.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy_na_pełnienie_funkcji_inspektora_nadzoru.pdf

----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 6 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałania 1.3.1 „Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT".
Ofertę należy złożyć w terminie do 13 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 11 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy_1.doc

pdfprotokół z wyboru

------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 września 2016r.


Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie położonego na dz. 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 w 48 obrębie Sulęcina", który będzie służył do opisania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie" planowanym do realizacji jako II etap rewitalizacji parku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

UWAGA!!!!!! Koncepcja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania jest dostępna pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/h4ws42w4c90tpbd/AAD38H_hzeQ_zw_pmMR1XEZ4a?dl=0

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docFormularz__Ofertowy.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy.pdf

--------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 2 września 2016 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

doczałącznik_nr_1.doc

doczałącznik_nr_2.doc

doczałącznik_nr_3.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla projektu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz bieżące wsparcie podczas trwania procesu przetargowego
Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lipca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

pdfprotokol_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 czerwca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docformularz_ofertowy.doc

pdfumowa.pdf

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 maja 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem rewitalizacji obiektów na Winnej Górze, Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonanie wszelkich uzgodnień, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę. Zamówienie obejmuje ponadto warunki i zasady pełnienia nadzoru autorskiego. Dokumentacja dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

doczałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

pdfzałącznik_nr_2_mapa.pdf

pdfprojekt_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferty.

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 marca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla ww. zadania.
Studium wykonalności dotyczy projektu planowanego do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT i winno być przygotowane zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wparcie z EFRR w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 marca 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

pdfwzor_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferenta:

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

------------------------------------------


powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.