PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKGmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin"

 mini-herb sulecinGmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".


Cele projektu:
• zapewnienie odbiorcom w aglomeracji Sulęcin dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
• wyposażenie mieszkańców miasta oraz gminy Sulęcin w obszarze aglomeracji Sulęcin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG


Planowane efekty: ochrona środowiska gruntowo-wodnego poprzez poprawę warunków zaopatrzenia w wodę oraz efektywności oczyszczania ścieków


Wartość projektu: 43.900.474, 89 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 22.753.294,91 PLN

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub specjalnego formularza dostępnego pod linkiem:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

STRONA POŚWIĘCONA REALIZACJI PROJEKTU: www.ekosulecin.pl

projekt POIiŚ projekt POIiŚ
projekt POIiŚ  

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.