PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookUSŁUGI ROZWOJOWE DLA LUBUSKICH MMŚP

lbsLubuski Przedsiębiorco – już dziś skorzystaj z oferty dofinansowania do usług rozwojowych, skierowanych do Ciebie i Twoich pracowników!

CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?
To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca:
 - usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 - usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 - usługi jednorazowe (egzamin)
jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki).

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:
- pracownikach powyżej 50 roku życia
- pracownikach o niskich kwalifikacjach(tj. mających co najwyżej wykształcenie średnie)
- przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu
- przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji
- przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
- usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:
- mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,
-  średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.
Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, w terminie od września 2017r. do listopada 2019r. (pod warunkiem dostępności środków).
W okresie wrzesień – grudzień 2017r. nabór jest dedykowany wyłącznie do grup priorytetowych, tj. pracowników 50+ i pracowników o niskich kwalifikacjach.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?
KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
KROK 2: Przedsiębiorca, za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, składa do Operatora Formularz Zgłoszeniowy.
KROK 3: Operator podpisuje umowę wsparcia z Przedsiębiorcą.
KROK 4: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny.
KROK 5: Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.
KROK 6: Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
KROK 7: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.
KROK 8: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceny usługi rozwojowej w BUR.
KROK 9: Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do Operatora.
KROK 10: Operator rozlicza i opłaca usługę rozwojową.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl

Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.
INFOLINIA:732-732-650
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.bony.ziph.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

pdfLubuskie Bony Szkoleniowe

jpgEFS

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder