PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookUmowa inwestycyjna

DSC 0885W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 17 października 2017 roku Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart reprezentujący Gminę Sulęcin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Pakulskiej, zawarli umowę z Liderem Konsorcjum – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Niewiadomski” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu reprezentowanym przez Członka Zarządu Sławomira Niewiadomskiego, na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowa inwestycyjna Umowa inwestycyjna
Umowa inwestycyjna Umowa inwestycyjna
Umowa inwestycyjna Umowa inwestycyjna
Umowa inwestycyjna Umowa inwestycyjna
Umowa inwestycyjna Umowa inwestycyjna
 

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder