PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaGmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin"

 mini-herb sulecinGmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".


Cele projektu:
• zapewnienie odbiorcom w aglomeracji Sulęcin dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
• wyposażenie mieszkańców miasta oraz gminy Sulęcin w obszarze aglomeracji Sulęcin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG


Planowane efekty: ochrona środowiska gruntowo-wodnego poprzez poprawę warunków zaopatrzenia w wodę oraz efektywności oczyszczania ścieków


Wartość projektu: 43.900.474, 89 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 22.753.294,91 PLN

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub specjalnego formularza dostępnego pod linkiem:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

STRONA POŚWIĘCONA REALIZACJI PROJEKTU: www.ekosulecin.pl

projekt POIiŚ projekt POIiŚ
projekt POIiŚ  

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder