PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKCo to jest e-dowód?

co to jest e dowodInformujemy, iż od dnia 4 marca 2019 roku zaczną obowiązywać rozporządzenia do ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60):
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
W zawiązku z powyższym obywatel, który złoży wniosek o wydanie dowodu osobistego po 3 marca 2019 roku uzyska dowód osobisty zawierający warstwę elektroniczną pozwalającą na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi.
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narządzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Wyposażenie dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany „profilem osobistym" zapewni wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzania swojej tożsamości w usługach online. Obywatel, który chce uaktywnić w dowodzie osobistym certyfikat podpisu osobistego musi powyższe żądanie potwierdzić we wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Nie zmienia się natomiast dotychczasowa funkcja tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.
Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z załadowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Ponadto e-dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w palcówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. W certyfikat potwierdzania obecności będzie wyposażony każdy e-dowód.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl
! Dowody osobiste wydane do dnia 3 marca 2019 roku zachowują swoją ważność pomimo wprowadzenia nowych przepisów.
Powody ubiegania się obywatela o wydanie dowodu:
- pierwszy dowód
- zmiana danych zawartych w dowodzie
- upływ terminu ważności dowodu
- utrata dowodu
- zmiana wizerunku twarzy
- uszkodzenie dowodu
- wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej (dotyczy obywatela posiadającego ważny dowód bez warstwy elektronicznej zgłaszającego potrzebę posiadania dowodu z warstwą elektroniczną oraz aktywowania podpisu elektronicznego)
- brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego (dotyczy obywatela posiadającego e-dowód z warstwą elektroniczną)
- brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego (dotyczy obywatela posiadającego e-dowód, który nie wyraził wcześniej chęci posiadania certyfikatu podpisu osobistego).

! Podpis osobisty umożliwi ci elektroniczne załatwianie spraw urzędowych. Przy jego użyciu możesz też załatwić elektronicznie inne sprawy, jeśli zgodzi się na to druga strona.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w załączonej ulotce.

pdfNowy e-dowód

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder