PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKNumery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w Banku PEKAO S.A.

 mini-herb sulecinUwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania decyzji wymiarowej oraz pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego za gospodarowanie odpadami, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazane w ww. dokumentach numery kont.
1. Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych


- osoby fizyczne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer podany jest w decyzji wymiarowej;
w pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195


- osoby prawne wpłat winny dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195


Uiszczając podatek przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę podatku oraz okres (rok i rata).


2. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji;

W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na ogólny rachunek bankowy służący do obsługi płatności związanych z gospodarką odpadami:
35 1240 3624 1111 0000 3063 3182.

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).

3. Pozostałe wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata oraz czego dana płatność dotyczy.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder