PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Kultura >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookSulęciński Ośrodek Kultury

ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin

tel.: 95 755 24 77
fax: 95 755 24 78

www.soksulecin.pl

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dyrektor – Jacek Filipek

soksir

Sulęciński Ośrodek Kultury od dnia 1 stycznia 2013 roku jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy. W jego strukturze działają także:

 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Filie Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy w: Ostrowie, Trzemesznie i Żubrowie
 • Punkty Biblioteczne na terenie gminy w: Brzeźnie, Długoszynie i Tursku.

Zespół obiektów SOK stanowią:

 1. Budynek główny (ul. Moniuszki 1):
  • pomieszczenia biurowe
  • zaplecze techniczne
  • pracownie artystyczne
  • sala widowiskowa na 335 miejsc
  • sala kameralna (konferencyjna)
  • Klub „u Bulka”
  • Gminna Biblioteka Publiczna


 2. Działalność SOK-u skupia się głównie na upowszechnianiu kultury w zakresie muzyki, teatru, plastyki, fotografii, zbiorów bibliotecznych oraz sportu i rekreacji poprzez realizowanie funkcji edukacyjnej. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się formy amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych systematycznie prowadzonych zajęć oraz prezentacji efektów pracy, poprzez organizowanie koncertów, występów, wystaw, turniejów i konkursów, nad którymi SOK pełni funkcję mecenasa.

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury działają:

1. Sekcja recytatorsko – teatralna (instruktor: Teresa Masztalerz)

Cel warsztatów:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności w dziedzinie teatru i recytacji,
 • rozwijanie twórczej wrażliwości i wyobraźni,
 • praca nad dykcją, koncentracją i siłą głosu,
 • stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć i doznań poprzez interpretację własną tekstów literackich podczas prezentacji scenicznych,
 • wymiana doświadczeń i poglądów tematycznych – wspólne poszukiwanie repertuarowe,
 • prezentacja dorobku poprzez udział w konkursach i przeglądach artystycznych.

Zapraszamy na zajęcia: piątek od 16.00 do 19.00.

2. Sekcja plastyczna (instruktor: Anna Gwizdek)

Cel warsztatów:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,
 • stworzenie możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i uczuć w różnych formach plastycznych,
 • wzbogacanie doświadczeń dzieci i młodzieży – poznawanie nowych technik plastycznych,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych,
 • rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i zauważania piękna w przyrodzie i bogactwa barw w naturze.

Zapraszamy na zajęcia:
Grupa młodsza (5-8 lat i 9-12 lat) zajęcia: czwartek od 16.00 do 18.00
Grupa starsza (13-16 lat) zajęcia: czwartek i piątek od 16.00 do 19.00.

3. Sekcja taneczna (instruktor: Iga Handzlewicz)

Cel warsztatów:

 • skierowane są zarówno do dzieci jak i do młodzieży, która chciałaby rozwijać swoje zainteresowania w zakresie tańca nowoczesnego (hip-hop, house, locking), 
 • uczestnicy zajęć uczą się niedługich choreografii, dzięki którym poprawiają swoją koordynację ruchową i nabierają płynności w tańcu, 
 • zdobywanie umiejętność zgrania się z grupą oraz ćwiczenia pamięci.

Zapraszamy na zajęcia:
piątek od 18.00 do 20.00 - od 14 lat,
sobota od 14.00 do 16.00 - dzieci od 6 do 13 lat.

4. Studio Piosenki (instruktor: Waldemar Handzlewicz)

Cel warsztatów:

 • zajęcia są propozycją dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu dając im możliwość rozwijania uzdolnień wokalnych;
 • praca nad ustawieniem aparatu głosowego w sposób indywidualny oraz poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia intonacyjne w różnych skalach,
 • praca nad kształtowaniem słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej,
 • praca nad kształtowaniem zainteresowań i zamiłowań muzycznych poprzez atrakcyjny a zarazem wartościowy repertuar.

Zapraszamy na zajęcia:
wtorek, środa, czwartek od 17.00 do 19.00.

5. Sekcja fotograficzna (instruktor: Waldemar Handzlewicz)

Cel warsztatów:

 • możliwość niezależnego rozwijania się i doskonalenia swojej pasji,
 • rozwijanie kreatywności i aktywności poprzez ułatwianie młodym ludziom kontaktu z tematem fotografii w praktyce oraz zachęcanie ich do działalności artystycznej,
 • wspieranie w odnajdywaniu własnej tożsamości fotograficznej i własnego stylu,
 • uporządkowanie wiedzy, poszerzanie umiejętności z zakresu fotografii traktując ją jako dziedzinę sztuki.

Zapraszamy na zajęcia:
piątek od 17.00 do 20.00
sobota – zajęcia praktyczne.

Zespoły, soliści oraz członkowie sekcji są laureatami licznych festiwali, konkursów zarówno lokalnych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich.

SOK organizuje imprezy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim takie jak:

 • Międzynarodowy Zjazd Cyklistów,
 • Europejski Festiwal Muzyki Wake Up & Live,
 • Sulęciński Reggae Festiwal,
 • Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych,
 • Crossowy Maraton Rowerowy,
 • Festiwal Piosenki Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego,
 • Konkurs poetycko – fotograficzny „gdzie śpią dobre anioły”.

Imprezy o zasięgu powiatowym i gminnym:

 • Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego PRO ARTE w dziedzinie tańca, piosenki i teatru,
 • Powiatowy Turniej Trampkarzy o Puchar Starosty Sulęcińskiego,
 • Dni Sulęcina,
 • Dożynki Gminne,
 • Festiwal Tańca i Piosenki Przedszkolaków,
 • Powiatowe Konkursy Czytelnicze (o różnej tematyce),
 • Powiatowe Konkursy Recytatorskie pt. „Wiersze, które kochamy”, „O Pluszową Kaczkę Dziwaczkę”, „Moje przyjaźnie poetyckie”,
 • Kulturalne wakacje w mieście (weekendowe spotkania ze sztuką profesjonalną),
 • Warsztaty Malarsko-Rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży,
 • Spotkanie wigilijne na sulęcińskim rynku,
 • cykliczne konkursy plastyczne pod różnymi hasłami,
 • festyny letnie,
 • wystawy artystyczne.

Poza tym mieszkańcy gminy mają możliwość uczestnictwa w licznych spektaklach teatralnych, kabaretowych, koncertach, recitalach i spotkaniach autorskich.

SOK organizuje również szereg imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych w różnych kategoriach: koncerty zespołów rockowych i bluesowych, imprezy rozrywkowe (bale, zabawy, dyskoteki), kuligi i rajdy, konkursy plastyczne, czytelnicze i recytatorskie, turnieje rekreacyjne i rowerowe dla dzieci, zawody i turnieje dla dorosłych, zajęcia warsztatowe, zabawy dla dorosłych w plenerze.
Wzrosła także funkcja usługowa SOK-u, który realizuje imprezy zamknięte (na zamówienie), prowadzi obsługę nagłośnienia i oświetlenia, usługi impresaryjne, wynajmowanie pomieszczeń, w tym na uroczystości rodzinne i zakładowe, łącznie z pełną gastronomią, a także obsługą narad i zebrań.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder