PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Oświata >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookZasiłek szkolny

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) uczniowie, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku szkolnego.

Zasiłek może być przyznany w formie:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywania stypendium szkolnego.
Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin do ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (pok. 40, dodatkowe informacje tel.: 95 755 36 01 wew.139).

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder