PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Urząd Miejski > Jak załatwić sprawę >
 • .

  BIP v2

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzeta

 • logoSOKWydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

pdfNadanie numeru porząd. budynku - informacja

pdfWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.pdf

docWniosek_o_ustalenie_nr_porządkowego.doc

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

docWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospod. rolnego do kanc. notarialnej

pdfWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

docWniosek o dzierżawę w drodze bezprzetargowej

pdfWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

pdfPrzekształcenie prawa użytkow. wiecz. w prawo własności - informacja

pdfSprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych - informacja

pdfWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego-wynajmowanego

docxWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego - wynajmowanego

pdfDokonanie podziału nieruchomości - informacja

pdfWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

docxWniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości

pdfWniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

pdfWarunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji -informacja

pdfZalacznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

docZałącznik graficzny do wniosku określającego planowany sposób zagosp. terenu

pdfWydawanie wypisu lub wyrysu dot. działki - informacja

pdfWniosek o wydanie wypisu/ wyrysu dot. działki

docWniosek o wydanie wypisu/wyrysu dot. działki

pdfDzierżawa gruntu w drodze bezprzet. - informacja

pdfLokalizacja inwestycji celu publicznego - informacja

pdfOddanie nieruchomości w trwały zarząd - informacja

pdfZaświadczenie o posiadaniu gosp. rolnego - informacja

pdfSprzedaż gruntu bezprzetarg. - informacja

pdfWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

pdfWniosek o dzierżawę gruntu w przetargu - informacja

pdfWniosek o oddanie nieruchom. w trwały zarząd

docxWniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

pdfWniosek o sprzedaż gruntu  w trybie bezprzetargowym

docxWniosek o sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

docWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

pdfWydzierżawienie gruntu gminnego w drodze przetargu - informacja

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania na własność 4

pdfWiosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania na własność z uzasadnioną szczególną potrzebą 1 miesiąc

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder